Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 16 2014

marionetka
Nasze działanie w codziennym życiu jest w ogromnym stopniu regulowane przez to, co w psychoanalizie nazywa się fetyszystycznym wyparciem: „Je sais, mais quand meme”, czyli: „Wiem, ale mimo wszystko”. Jesteśmy w stanie wyobrazić sobie katastrofalne konsekwencje własnego postępowania, ale mimo to zakładamy, że sprawy jakoś się ułożą.
— Slavoj Žižek
Reposted frommarysia marysia vianienasycenie nienasycenie
marionetka
3799 707e 420
Reposted fromrainingman rainingman vianienasycenie nienasycenie
5411 580b 420
Reposted fromkimik kimik viaMagnolia11 Magnolia11
marionetka
straszna chała w głowie.
więdną nasze lilie, więdną gdy odchodzisz.
     
— Artur Rojek, Beksa
marionetka
4506 0075
Reposted frombretti bretti viaMagnolia11 Magnolia11
marionetka
Naucz więc
palców swych
kształtów mych
na pamięć,
abyś gdy
przyjdzie czas
bez trudu mógł
rozpoznać je
— K.Nosowska
Reposted fromwish78 wish78 viaMagnolia11 Magnolia11

March 15 2014

marionetka
6481 fcb1 420

Zastanawiałeś się kiedyś dlaczego ludzie szczypią się w ramię, aby sprawdzić czy nie śnią? Bo ból nie kłamie, ból to jedyna rzeczywistość.

marionetka
I właśnie wtedy zrozumiałam, że muszę się skupić na tym, co w anegdocie zwanej życiem jest najważniejsze...- NA SOBIE!
Reposted fromswojszlak swojszlak viaMagnolia11 Magnolia11
marionetka
6123 8537 420
Reposted fromallnight allnight viaMagnolia11 Magnolia11
marionetka
- Lubisz samotność? - zapytała, opierając brodę na dłoni. - Lubisz samotnie podróżować, sam jadać, siedzieć na zajęciach z dala od innych?
- Nikt nie lubi samotności. Ja tylko nie próbuję się z nikim na siłę zaprzyjaźniać. To prowadzi do rozczarowań.
— Haruki Murakami, "Norwegian Wood"
Reposted fromlittlefaith littlefaith viaMagnolia11 Magnolia11
marionetka
Byłem podówczas, mając lat prawie 18, niezwykłym młodzieńcem, w stu różnych sprawach przedwcześnie dojrzałym, w stu sprawach innych niezmiernie zapóźnionym i bezradnym.  I gdy kiedykolwiek porównywałem siebie z innymi, czułem się często zarozumiały i dumny, lecz równie często przygnębiony i upokorzony. Czasami uważałem siebie za geniusza, czasami za półwariata.  Nie potrafiłem uczestniczyć w radościach i życiu moich rówieśników, a często trawiły mnie wyrzuty sumienia i smutne myśli, że jestem beznadziejnie od nich oddalony i życie przede mną jest zamknięte.
— 'Demian' H.Hesse
Reposted fromBornangel Bornangel viaMagnolia11 Magnolia11
marionetka
problemem ludzi nadwrażliwych i niepewnych siebie jest zdecydowane nadinterpretowanie wszystkich czynów, słów i zdarzeń jako negatywnie dotyczących ich. odwieczny strach przed odrzuceniem i wieczne poczucie winy. trąci to trochę egocentryzmem - świat nie kręci się wokół nas, nie jesteśmy wszystkiemu winni. i nie każde złe jest w naszą stronę.
— zapamiętać...
marionetka
3928 298a 420
Reposted fromflesz flesz viaMagnolia11 Magnolia11
marionetka
Ja mam taką naturę, że zawsze będę rozdrapywał, rozpamiętywał, analizował, rozkładał wszystko na atomy. I to jest, uwierz mi, strasznie męczące. Zabiera mi dużo energii i chęci do życia.
— Lao Che, Spięty
Reposted fromrysia rysia viaMagnolia11 Magnolia11
5637 8efd 420
marionetka
3385 09d2 420
Reposted fromgowno-z-mozgu gowno-z-mozgu viaMagnolia11 Magnolia11
marionetka
Wreszcie istniało też trzecie Ja. To Ja było zwykłą pustką, rozpaczą i beznadzieją. To Ja było zmęczone, apatyczne i nie marzyło o niczym więcej, jak tylko o końcu tych wszystkich lęków i niepokojów. Temu Ja zakochanie, pocałunki i plany na przyszłość wydawały się niepotrzebnym, bezsensownym balastem. W ostatnim czasie wzrosło ono w siłę i coraz częściej dawało o sobie znać.
— Jana Frey / Oszaleć ze strachu
Reposted frombezemnie bezemnie viaMagnolia11 Magnolia11
marionetka
1778 8d62 420
Deseczka!
Reposted fromIzzy721 Izzy721 viaadwokatdiabla adwokatdiabla

March 09 2014

1022 e4ff 420
Reposted fromerial erial viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl